شانس NHL، پیش نمایش، پیش بینی: بهمن در مقابل.  اردک (27 مارس) تصویری از مقاله دارد
اعتبار:

در تصویر: تروور زگراس شماره 11 از آناهیم داکس با هم تیمی اش رایان استروم شماره 16 جشن می گیرد. (عکس از Nicole Vasquez/NHLI از طریق Getty Images)

احتمال بهمن در مقابل اردک

احتمال سقوط بهمن -265
اردک های احتمالی +215
بالا زیر 6.5
زمان ساعت 10 شب به وقت شرقی
تلویزیون SN1
شانس از طریق FanDuel. شانس NHL به روز شده را از اینجا دریافت کنید.

اردک ها به سمت خط پایان تلو تلو خوردند و از هفت بازی اخیر خود در شش بازی شکست خورده اند. آیا امیدی وجود دارد که آنها بتوانند مدافع عنوان قهرمانی بهمن را در روز دوشنبه شکست دهند یا آناهیم به سادگی برای یک شب بدبختی دیگر در صف ایستاده است؟